هانیه در دام راننده شیطان صفت/ تجاوز به دختر جوان تهرانی در خودرو سواری

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65338158/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AA%2F-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65338158/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AA%2F-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
بخوانید:  مهار آتش سوزی انبار یک سوپر مارکت در بیرجند | مدیرعامل سازمان