هشت پادشاهی اروپایی که دیگر وجود ندارند / سلاح شیمیایی در جنگ ایران و عراق / یازده خودرو قدرتمند برای آفرود / طوفان تابستانی در استرالیا

است که تماشایش را از دست داده اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می توان فرا گرفت.

در این ویدیو با هشت سلسله پادشاهی مهم در اروپا آشنا شوید که در قرن بیستم پایان یافتند تا از بیش از بیست پادشاهی که در آغاز قرن بیستم در اروپا وجود داشت، سیزده پادشاهی در این قاره مدعی دموکراسی باقی بماند.

بسته ویدیویی «تابناک» مجموعه ای از ویدیو ها پیرامون رویداد های سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش ها و تحلیل ها و ویدیویی هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، – بسته ویدیویی تابناک مجموعه ای از ویدیوها پیرامون رویدادهای سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش ها و تحلیل ها و ویدیویی هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و.

سلاح شیمیایی در جنگ ایران و عراق   در شرایطی که دولت آمریکا در سال های اخیر و در جریان جنگ سوریه، نگران سلاح های شیمیایی شده، این کشور در اتحاد با رژیم بعث عراق، سکوت کرد.

این موشن گرافی تاریخی، نگاهی به بزرگ ترین قربانی سلاح شیمیایی در طول تاریخ است.

هشت پادشاهی اروپایی که دیگر وجود ندارند   در تاریخ پادشاهان بسیاری آمده و رفته اند و تاج و تخت پادشاهی دیر یا زود از میان رفته است.

یازده خودرو قدرتمند برای آفرود   در این ویدیو شاهد بهترین خودرو هایی خواهید بود که می توان از آن ها برای آفرود افراطی استفاده کرد.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020236863236855808/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

بخوانید:  سورپرایز شبانه سایپا برای متقاضیان کوییک/قیمت کوییک امروز شنبه 1402/4/17