همه افراد امکان واردات خودرو را دارند/ طرح واردات خودرو کارکرده (دست دوم) / جدول تعرفه واردات خودرو در سال 1402

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020306060572168192/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%2F-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020306060572168192/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%2F-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88