واردات خودروهای فرانسوی منتفی شد

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66277482/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66277482/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
بخوانید:  مجلس در حوزه صنعت به دیوار بتنی خورد| عملکرد وزارت صمت در جهت تامین منافع مافیای صنعت کشور!