واردات خودروی کارکرده از لحاظ ملی پذیرفته نیست!

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302972861949952/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21

بخوانید:  کیا کارناوال، K5 و اسپورتیج جوایز خودروهای نیوزویک 2022 را دریافت کردند