واردات خودرو با این آیین نامه غیرممکن است/ روال کنونی همه را دچار مشکل می کند

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65284826/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65284826/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
بخوانید:  تصادفات جنجالی سال های اخیر | تصادفات وحشتناک و جنجالی هر