وام ۱۵۰میلیونی برای نوسازی تاکسی‌ های فرسوده پایتخت

امین رهبر با بیان اینکه در این طرح، شهرداری تهران از منابع داخلی خود تسهیلاتی برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده با کمک صندوق کارآفرینی امید در نظر گرفته است، ادامه داد: «بر همین اساس وام ۱۵۰میلیون تومانی با نرخ ۸درصد ۶۰ماهه با سه ماه تنفس برای نوسازی تاکسی‌ها در نظر گرفته شده است.»

رهبر با بیان اینکه تاکسی‌های مدل سال ۹۱ و ماقبل می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، افزود: «نوسازی تاکسی‌ها باتوجه به آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک مبتنی‌بر سن تاکسی نیست و تاکسی‌هایی که نتوانند معاینه‌فنی دریافت کنند، مشمول نوسازی هستند.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244894/%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

وی با تاکید بر اینکه توافق‌نامه با صندوق کارآفرینی امید منعقد شده است، ادامه داد: «پس از انجام فرآیند اداری و تامین منابع مالی، اطلاع‌رسانی لازم برای نحوه مراجعه متقاضیان به منظور ثبت‌نام و بهره مندی از تسهیلات عنوان‌شده، انجام خواهد شد.»‌

بخوانید:  عکس | ماشین تمام برقی ارزان هندی فقط ۳۰۰ میلیون تومان