واکنش عجیب کیهان به اعتراضات بر سر اعطای خودرو شاسی بلند به نمایندگان

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020216315568846848/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020216315568846848/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C