واگذاری خودروسازها در اولویت سازمان خصوصی سازی/ نقدهای جدی به خودسهامداری خودروسازان مطرح است

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65507856/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2F-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87

بخوانید:  مافیای خودرو در ایران چه کسانی هستند؟+فیلم