ورود ناگهانی خودرو به داخل مغازه | شانس به این مرد رو آورده بود!

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65775799/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%26%23124%3B-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65775799/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%26%23124%3B-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86
بخوانید:  کشف و ضبط 21 کیلوگرم تریاک توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دنا