وزارت صمت معرفی کرد؛ اسامی شرکت‌هایی که می‌توانند خودرو وارد کنند!


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65227660/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه بنا بر درخواست شرکت‌های متقاضی برای تکمیل مدارک مندرج در آئین نامه واردات خودرو، یک ماه به آنها فرصت داده شد، گفت: در سه هفته گذشته جلسات متعددی با شرکت‌های متقاضی واردات خودرو برای بررسی مدارک برگزار شد که در نهایت ۲ شرکت مرحله تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت به اتمام رساندند.

قالیباف ادامه داد: وزارت صمت با دقت الزامات قانونی را از شرکت ها مطالبه خواهد کرد و توانمندترین شرکت‌های کشور که تضمین دهند خدمات پس از فروش و انتقال فناوری را ارائه دهند برای واردات خودرو مجوز خواهند گرفت.

سخنگوی وزارت صمت گفت: سرمایه گذارانی نیز جهت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل عمومی اعلام آمادگی کرده‌اند که در همین راستا در حال مذاکره و اخذ مجوز هستند.

وی افزود: حداکثر تا پایان مهر ماه اسامی تمام شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد.