ولخرجی تویوتا برای ایجاد کارخانه خودرو های برقی

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308071522099200/%D9%88%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308071522099200/%D9%88%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C