ویدئویی باورنکردنی از صفر تا صد جانشین لوکس پراید در 10 ثانیه!+ فیلم

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66316899/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66316899/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1