ویدئو| لحظه رانش زمین و سقوط سنگ غول پیکر روی خودروها در هند

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020405275197380608/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020405275197380608/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C