ویدیو/ زنده ماندن مرد روسی پس از سقوط از طبقه 19!

منبع خبر: وقت صبح
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020126858334420992/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%2F-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020126858334420992/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%2F-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87