پراید یک شبه 15 میلیون تومان گران شد + قیمت انواع خودرو

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66139408/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  قتل شاهد قبل از جلسه دادگاه | 19»/ تصادف مرگبار تریلی کمرشکن