پرداخت مطالبات 10 شرکت با سجام

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66402829/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66402829/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85
بخوانید:  کراس اوور جدید میلیاردی ایران خودرو با اسمی عجیب!