پنج کشته و مصدوم در اثر واژگونی سمند در جاده کرمان – سیرجان+ تصاویر

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66847001/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66847001/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87