پژو و دنا خیز برداشت/ آخرین قیمت تیبا، پراید، ساینا و سمند

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65054329/%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%2F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7