پیشنهاد مدیرعامل ایران خودرو به استاندار قم برای سرمایه گذاری های خودرویی

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در استان قم و همچنین نزدیکی به استان تهران، زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری های جدید در حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی در این استان وجود دارد.


کلید واژه ها: سرمایه گذاری – ایران خودرو – گروه صنعتی ایران خودرو – خودرو – استان – مدیرعامل ایران خودرو – صنعتی ایران خودرو – سرمایه – استاندار قم – ایران – گروه صنعتی – صنعت خودرو – قطعه سازی – مدیر عامل – عامل – مدیر – استاندار – مدیرعامل – صنعت – استان قم – خودرویی – نزدیکی – ظرفیت – صنعتی – گروه – سازی – قطعه – جدید – حوزه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65289899/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

بخوانید:  جزییات عرضه پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک ایران خودرو دیزل + شرایط