پیش بینی جدید از بازار خودرو/ترمز قیمت خودرو کشیده می شود؟

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020427545826463744/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C