پیش فروش ایران خودرو به مناسبت چهارشنبه سوری!/جزییات

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011252259017861120/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%21%2F%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA

بخوانید:  محاکمه پسری که برای چهارمین بار به اتهام رانندگی در مستی دستگیر شد