چراغ سبز دولت به گرانی خودرو های وارداتی/ جبران زیان خودروساز از جیب مردم

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66210359/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%2F-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86