چند خانه و خودروی لوکس شناسایی و چقدر مالیات اخذ شد؟ | قرار

رقمی که با نظر مجلس تغییر کرد و قرار شد انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سه میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند.

آخرین وضعیت شناسایی و اخذ مالیات از خودروهای لوکس این پیش بینی ها درحالی صورت گرفته است که در سال 1400، تعداد به طور کلی 177 هزار خودروی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020322021487785984/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B0

5 میلیارد مالیات سالانه خودرو بگیرد.

– قرار است بیش از 50 درصد بودجه جاری کشور توسط درآمدهای مالیاتی محقق شود که در این میان یکی از ردیف های درآمدهای مالیاتی به خودروها و خانه های لوکس اختصاص دارد.

با این حال آمارها حاکی از این است که میزان درآمد دولت از محل مذکور بسیار پایین تر از پیش بینی های صورت گرفته بوده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، دولت در بودجه سال جاری پیش بینی کرده است که از صاحبان خودروهای بیش از 1.

همچنین براساس بند ذ تبصره شش (عوارض و مالیات) بودجه سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از 20 میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در 1000 هستند.

قرار است بیش از 50 درصد بودجه جاری کشور توسط درآمدهای مالیاتی محقق شود که در این میان یکی از ردیف های درآمدهای مالیاتی به خودروها و خانه های لوکس اختصاص دارد.

بخوانید:  قیمت تیبا 5 میلیون ارزان شد