چگونه متوجه شویم زمان تعویض لنت ترمز فرا رسیده است؟

از میان راه‌های تشخیص تمام شدن لنت ترمز این روش کمی تجربی است و برای افرادی که به خودروشان دقت می‌کنند مشهود خواهد بود. چنانچه افت عملکرد سیستم ترمز نسبت به زمان‌های قبل محسوس باشد و مجبور باشید برای ترمز کردن بیش‌ از حد پدال را بفشارید، می‌بایست به فکر تعویض آن باشید. همچنین اگر به هنگام ترمزگیری، پدال بیش از حد پایین رود، نشانه دیگری از مشکل در سیستم ترمز بوده و به احتمال زیاد لنت‌ ترمزها ساییده شده و یا سیستم هیدرولیک دچار مشکل شده است که با نشت روغن ترمز خود را نشان می‌دهد.