کارشکنی در ثبت نام طرح بزرگ فروش بدون قرعه کشی ایران خودرو و سایپا

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011200499232661504/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C