کار پلید یک راننده تاکسی و دوستانش با زن 31 ساله

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66608399/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87