کاش یک نفر پاسخگوی مردم بود!

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400062742657024/%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%21

بخوانید:  عکس | ماشین تمام برقی ارزان هندی فقط ۳۰۰ میلیون تومان