کام تلخ دلالان و سرمایه گذاران مشهدی/ بازار طلا، سکه و دلار طی یک هفته گذشته چقدر زیان داشت؟

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208832179535872/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208832179535872/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87