کاهش قیمت خودرو امروز 29 خرداد 1402 | جدول

منبع خبر: رصد ورزشی
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020303273680713728/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020303273680713728/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84