کاهش قیمت چینی ها ادامه دارد

بهای مدل‌های چینی در بازار آزاد نسبت به‌دو هفته پیش، از ۲۰۰ میلیون تا یک‌میلیاردتومان افت داشته است. بر این اساس خودروهای چینی درمحدوده‌قیمت یک تا ۱/۵ میلیاردتومان تا حداکثر ۲۰۰ میلیون و مدل‌های چینی در مرز ۳ تا ۴ میلیاردتومان هم حداکثر تا یک‌میلیاردتومان افت قیمت داشته‌اند .

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244623/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244623/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF