کدام خودرو و محصول بدون قرعه کشی و ثبت نام به متقاضیان داده می شود؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020317477670250496/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85