کشف ۲ کیلو هروئین در استان فارس

در بازرسی از خودرو ماموران به ۳ مسافر به دلیل احتمال بلع موادمخدر مشکوک شده و آنان را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی انتقال دادند.

به گزارش ورنداز :

مزارعی خاطرنشان کرد که متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.آنچه دیگران میخوانند :
منبع