کلاهبرداری از شهروندان با ارسال لینک های جعلی پیش فروش خودرو

منبع خبر: انصاف نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66833155/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4