کلاهبرداری بی سرو صدای باربری ها از مستاجران + عکس

منبع خبر: گل کوچیک
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66457724/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66457724/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3