کیا آمریکا اعداد 2023 را به میدان تایمز تحویل می دهد

شمارش معکوس برای سال 2023 به طور رسمی در میدان مشهور تایمز شهر نیویورک آغاز شد، زمانی که دیروز اعداد “2023” که هنگام سقوط توپ و ساعت در نیمه شب در شب سال نو آسمان را روشن می کنند، آغاز شد. اعداد “2023” توسط یک شاسی بلند جدید کیا تلوراید X-Pro مدل 2023 پس از تکمیل یک سفر ساحلی به ساحل 2795 مایلی که از 28 نوامبر آغاز شد به میدان تایمز یدک کشید.هفتم در انجمن کیا در لس آنجلس. کیا آمریکا برای سومین سال متوالی حامی رسمی شمارش معکوس شب سال نو است و سفر سراسری را آغاز کرد تا هیجان و انتظار سال نو را برای مردم سراسر کشور به ارمغان بیاورد.


منبع: https://www.kianewscenter.com/news/kia-america-delivers-2023-numerals-to-times-square/s/e35b7623-1fba-4104-9bf6-6a8933a4a900منبع: https://www.kianewscenter.com/news/kia-america-delivers-2023-numerals-to-times-square/s/e35b7623-1fba-4104-9bf6-6a8933a4a900