کیا آمریکا خواستار اضافه شدن یک ایموجی بیکی است

آنها برای بیش از 100 سال آرامش آرامش بخش را برای میلیون ها نفر در سراسر جهان فراهم کرده اند. با این حال، با وجود هزاران ایموجی واقعی در رایانه ها و دستگاه های تلفن همراه، این یکی به طور آشکار وجود ندارد – Binky®[i]. برای در دسترس قرار دادن شکلک Binky برای همه، لطفاً درخواست Binky کیا آمریکا را در این نشانی امضا کنید Change.org/KiaBinkyEmoji و به دریابید که چرا این موضوع در Super Bowl در 2.12.23 هماهنگ است.

[i] Playtex و Binky دارای مجوز یا متعلق به JMBH هستند.


منبع: https://www.kianewscenter.com/news/kia-america-calls-for-the-addition-of-a-binky-emoji/s/4e21f564-a18e-4ed8-b66c-4493e52bc4ed