کیا نتایج فروش جهانی ژانویه 2022 را اعلام کرد

47789

در ماه ژانویه، کیا عملکرد قوی در اروپا، آمریکای مرکزی و جنوبی از خود نشان داد. در آینده، کیا قصد دارد با تمرکز بر فروش مدل های جدید رقابتی، به هدف فروش 3.15 میلیون دستگاهی خود در سال 2022 دست یابد.

  • فروش جهانی ژانویه به 212819 دستگاه رسید که 5.7 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت
  • فروش در کره 37038 دستگاه ثبت شد که 10.7 درصد کاهش نسبت به سال قبل داشت.
  • فروش خارج از کره به 175781 دستگاه رسید که نسبت به سال قبل 4.6 درصد کاهش داشت.
  • کیا برای تسریع انتقال به ارائه‌دهنده راه‌حل‌های تحرک پایدار و ایجاد شتاب فروش از طریق مدل‌های جدید مانند EV6 و نیرو کاملاً جدید

-5.7٪

در بازارهای خارج از کره، شاسی بلند سلتوس با رکورد فروش 23505 دستگاه، پیشتاز فروش بود. پس از این رکورد، اسپورتیج با فروش 22766 دستگاهی و سپس ریو با فروش 16456 دستگاهی قرار گرفت.

تغییر YTD

212,819

-22.5٪

41,481

9.5٪

-10.7٪

دسامبر-21

در سال 2022، کیا با معرفی محصولات و خدمات نوآورانه حمل و نقل، تلاش های خود را برای برق رسانی و انتقال به ارائه دهنده راه حل های تحرک پایدار تسریع خواهد کرد. این شرکت همچنین بر ایجاد شتاب فروش مثبت و افزایش سودآوری از طریق مدل‌های جدید، مانند خودروی برقی باتری EV6 و نیرو کاملاً جدید تمرکز خواهد کرد.

212,819

2.2٪

225733

تغییر مامان

– 10.7٪

37038

فروش کره

کشور کره حراجی

160,479

کمبود عرضه جهانی نیمه هادی منجر به اختلال در سمت عرضه و در نتیجه کاهش فروش شد.

فروش خارج از کشور

یادداشت ویراستار

– 5.7٪

208,268

فروش جهانی

تغییر سال

-4.6٪

فروش خارج از کره

* ارقام فروش ماهانه ارائه شده در این بیانیه مطبوعاتی حسابرسی نشده و به صورت اولیه می باشد.


منبع: https://www.kianewscenter.com/news/kia-announces-january-2022-global-sales-results/s/75ce11d5-c2ab-4935-a1fb-da957817db70

2022 YTD

مدل‌های SUV منجر به فروش این شرکت در بازار داخلی شد. شاسی بلند سورنتو با فروش 5066 دستگاه بیشترین حجم فروش را به ثبت رساند و پس از آن شاسی بلند اسپورتیج با 4455 دستگاه قرار گرفت.

کیا فروش 37038 دستگاهی را در کره به ثبت رساند که نسبت به ژانویه 2021 10.7 درصد کاهش داشت.

37038

فروش خارج از کره با فروش 175781 دستگاه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 4.6 درصد کاهش داشته است.

175781

در ادامه، در پاسخ به محیط تجاری چالش برانگیز ناشی از ادامه COVID-19 و کمبود نیمه هادی، کیا به تنظیم انعطاف پذیری تولید خود در راستای وضعیت موجودی و به حداقل رساندن اختلال در تولید ادامه خواهد داد.

2021 YTD

ژانویه-21

184,252

41,481

– 4.6٪

شرکت کیا مجموع فروش جهانی 212819 دستگاه را در ژانویه 2022 به ثبت رساند که نسبت به سال قبل 5.7 درصد کاهش داشت.

225733

175781

184,252

* نتایج فروش بر اساس عمده فروشی است.

ژانویه-22