گارد شاهنشاهی سفارش داد، کادیلاک خودرو خاص ساخت + عکس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020239614667452416/%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%C2%BB-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%C2%BB-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020239614667452416/%C2%AB%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%C2%BB-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%C2%BB-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3