گره گشایی از پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو | رییس کل دادگستری

– رییس کل دادگستری استان تهران از پرداخت 44 میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به رامک خودرو خبر داد.

علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی داشت ماه رجب المرجب، به اهمیت برنامه ریزی برای اداره موفق هر مجموعه اشاره کرد و گفت: اگر محور اقدامات در هر مجموعه ای مبتنی بر برنامه باشد، قطعا در آن مجموعه توفیقات قابل توجهی حاصل خواهد شد و اهداف ترسیم شده به خود شکل عملی خواهد گرفت.

پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان یکی از چالش های اصلی دادگستری کل استان تهران است وی در بخش دیگری از سخنان خود از پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به عنوان یکی از چالش های اصلی دادگستری کل استان تهران یاد کرد و گفت: عدم اقدام ب


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66588557/%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

رییس کل دادگستری استان تهران از پرداخت 44 میلیارد تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک خودرو» خبر داد.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین بر ضرورت پیگیریمطلوب و اثرگذار مصوبات جلسات از سوی مدیران واحدهای قضایی تاکید کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا به نقل از میزان، نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران و معاونان رییس کل در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.