گزارشی جالب درباره بازار خودروی آمریکا/ از آتش به مال ب ام و تا نمایش موفق جیپ! (+جدول)

منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65602799/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%2F-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84