گفت وگو با مردی که خواهرش را آتش زد/ همه اختلافمان به خاطر پول بود

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020212663538092032/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%2F-%D9%87%D9%85%D9%87

بخوانید:  استخدام مونتاژ کار الکترونیک و جوشکار در شرکت موتور اسکان خودرو در تهران - «ای استخدام»