یکی وزیر را تکل کند/کارت زرد افاقه نمی کند

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66028185/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF%2F%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

بخوانید:  لحظه رانش زمین و سقوط سنگ غول پیکر روی خودروها در هند (فیلم)