یک تصادف وحشتناک در روز بارانی

منبع خبر: پاز آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65288764/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65288764/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
بخوانید:  فرمول جدید قیمت گذاری خودرو اعلام شد