یک سال حبس برای علیرضابیگی، نماینده افشاگر ماجرای شاسی بلند ها

آفتاب نیوز : احمد علیرضابیگی، نماینده مدعی خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند به مجلسی ها، از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب خبر داد.

علیرضا بیگی که پیش از این خبرداده بود اولین جلسه دادگاهش به دلیل نقص در پرونده و عدم ثبت شکایت توسط شاکی از سوی رییس دادگاه به بازپرسی برگشته است گفت که رأی دادگاه بدوی او مبنی بر صدور یک سال حبس صادر شده است و در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدید نظر به دلیل اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است، حکم یک سال حبس او از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020415480258357248/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF

– هنوز یک روز از تشکیل این جلسه دادگاه و درخواستش برای رسیدگی پرونده اش در محکمه سیاسی نگذشته بود که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شد.

هنوز یک روز از تشکیل این جلسه دادگاه و درخواستش برای رسیدگی پرونده اش در محکمه سیاسی نگذشته بود که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شد و امروز (سه شنبه) این رأی در سامانه الکترونیکی قضایی بارگزاری شد.

نماینده مدعی خبر واگذاری خودرو های شاسی بلند به مجلسی ها، از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب خبر داد.

بخوانید:  بهترین ماشین شاسی بلند اجاره ای در تهران