ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﺭی خودرو ویژه مادران از فردا + شرایط ثبت نام و قیمت

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65446953/%EF%BB%93%EF%BA%AE%EF%BB%AD%EF%BA%B5-%EF%BB%93%EF%BB%AE%EF%BA%AD%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65446953/%EF%BB%93%EF%BA%AE%EF%BB%AD%EF%BA%B5-%EF%BB%93%EF%BB%AE%EF%BA%AD%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85
بخوانید:  کدام خودرو و محصول بدون قرعه کشی و ثبت نام به متقاضیان داده می شود؟