10 زن و مرد؛ طعمه سرقت های خشن 2 پسر موتورسوار

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020116098517458944/%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1